Junis Kommunrapport 2022

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med risk- och missbruk. Resultatet presenteras i Junis rapport som i år har titeln "Bredd når långt". Här kan du beställa rapporten kostnadsfritt, läsa den direkt digitalt och se hur just din kommun svarat i undersökningen.

Bredd når långt – samverkan för att fler barn ska nås och erbjudas stöd.

Hello world

I årets rapport lyfter vi flera exempel på hur samverkan över organisationsgränserna kan leda till att fler utsatta barn kan nås av det stöd de har rätt till. I Sandviken t ex samarbetar stödverksamheten Lyktan med föreningslivet, i Lövgärdet har samverkan och långsiktigt arbete lett att fler familjer tar eget initiativ till kontakt med socialtjänsten. I Malmö, Ronneby och Umeå jobbar IOGT-NTO-föreningar med att stärka föräldrar vilket i förlängningen gynnar barnen.


I årets rapport möter du också tandvården som är väldigt viktiga när det gäller att upptäcka utsatta barn. Och initiativet Inte min match som utbildar ledare inom idrotten kring hur det är att vara barn i en familj med missbruk och hur viktig idrottsverksamhet och annan fritidssysselsättning kan vara för dessa barn.

Junis undersökning visar att de stödinsatser som landets kommuner erbjuder når mindre än en procent av de barn som är i behov av dem. En förändring behövs! Alla kommuner ska erbjuda stödverksamhet – men också ta ansvar för att den faktiskt når målgruppen.


Läs Junis rapport 2022 ”Bredd når långt” direkt på webben.

Ladda ner rapporten som PDF.

Vilket stöd erbjöd kommunerna 2021?


Klicka på din kommun för att se vad kommunen svarat i vår enkät om vilket stöd de erbjuder barn som växer upp i familjer med missbruk. Använd plus- och minusknappen på kartan för att zooma.
Grön markering: kommunen har svarat att de erbjuder stöd
Gul markering: kommunen har inte svarat på enkäten
Röd markering: kommunen har svarat att de ej erbjuder något stöd

De procenttal som anges är en beräkning utifrån SCB:s uppgifter om antal barn i resp. kommun och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings beräkningar om antal barn i Sverige som påverkas negativt av en förälders alkoholkonsumtion.


https://www.can.se/app/uploads/2020/01/can-rapport-185-hur-manga-barn-vaxer-upp-med-foraldrar-som-har-alkoholproblem.pdf (Hämtad: 2021-04-23).