Här nedan hittar du material i form av filmer, diskussionsfrågor och merläsning. Materialet går att använda på egen hand, men allra bäst tillsammans med dina kollegor. Se filmen, diskutera, fördjupa er med hjälp av alla tips på material. Börja med filmerna ”Vad alla behöver veta” och välj därefter att arbeta vidare med det som känns viktigast för just er verksamhet.

Visste du att 15 % av alla barn påverkas negativt av en vuxens drickande, men att alldeles för få nås av samhällets stöd?

"Vuxna som vet" vänder sig till dig som möter barn i din yrkesroll eller i ditt ideella engagemang. Här får du kunskap om hur barn påverkas av vuxnas missbruk, samt hur du kan upptäcka barn som far illa.


Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen.